lördag 1 mars 2008

En svensk imamutbildning: Seminarium och debatt

Datum: onsdag 9 april, klockan 16
Plats: Radiohuset, Stockholm
فارسی

skriv under här
Pressmeddelande
2008-02-28
En svensk imamutbildning: Seminarium och debatt


Med anledning av diskussionerna kring en svensk imamutbildning är ett seminarium anordnat. Lars Lejonborgs uttal angående en eventuell imamutbildning satte igång en äldre diskussion kring ämnet. Efter åratals av diskussioner verkar det en sådan imamutbildning ligger nära till verklighet. Rubriken ”imamutbildning” rymmer flertals konfliktfyllda ämnen både i samhälls- och i politiskriktning.

Med avsikt för att belysa problematiken har en rad namnkunniga personer/instanser både från förespråkare och från motståndare, tackat jag för att delta i ett seminarium. Tal, debattering och frågestund är inplanerade. Seminarium är öppet för allmänheten och kostnadsfri.

Deltagarelistan består av:
Representant från högskoledepartementet
Othman Al Tawalbeh, projektledare vid studieförbundet Ibn Rushd
Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi
Svenskakyrkan, representant från avdelning för utbildning, forskning och kultur
Soleyman Ghasemiani, Socionom och ordförande i nätverk mot religiösa skolor
Ingwar Åhman-Eklund, Ordförande Humanisterna i Stockholm
Inger Stark från vänsterpartiet

Datum: onsdag 9 april, klockan 16
Plats: Radiohuset, Stockholm


Som värd för seminarium står två föreningar, Iranska Flyktingars Riksorganisation och Kulturella Föreningen för Kurder i Sverige

Ansvarig och kontakt person
rana karimzadeh
TL:0707399868
E-mil ifr_s@yahoo.com
2008-02-28Mer information om de inbjudna deltagarna kan nedanstående länkar vara till nytta:
http://www.folkpartiet.se/
http://www.ibnrushd.se/
http://www.teol.lu.se/islamologi/forskning/hjarpe.html
http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.barnenforst.se/
htpp://www.humanisterna.se
http://www.vansterpartiet.se/
Besök gärna arrangörernas webbsidor däribland en namninsamling angående just det ämnet:
Iranska Flyktingars Riksorganisation (länk till namninsamlingen): http://www.flykting.se/
Kulturella Föreningen för Kurder i Sverige: http://www.jamstalldhet.se/
...........................................
skriv under här

torsdag 7 februari 2008

Försvenskade imamer, nej tack!

Försvenskade imamer – nej tack!
Om den senaste diskussionen kring imamutbildningStöd våra protestkrav – underteckna vår namninsamling!Vi vill framföra våra protester emot Lars Lejonborg, den svenska regeringens högskoleministers planer när det gäller imamskolor. Våra krav består av:- inga statliga pengar till religiösa verksamheter och i synnerhet de islamiska rörelserna- principerna för ett sekulärt samhälle som finns i den svenska grundlagen ska gälla även för invånare med annan härkomst- islam liksom andra religioner är en fri – och privat val för vuxna människor därför bör all inblandning av imamer och islamiska rörelser i offentlig verksamhet förbjudas
skriv under här
Försvenskade imamer – nej tack!
Om den senaste diskussionen kring imamutbildning:
Stöd våra protestkrav – underteckna vår namninsamling!
Nu var den dags för det årliga utspelet kring ”imamutbildningen” och det kom också. Vi har Lars Lejonborg att tacka det för. Efter några omgångar är nuförtiden problematiken och de inbäddade elementerna är mer än välbekanta. Vem är de som ska utbildas? Handlar utbildningen även den kontroversiella religiösa delen också eller är det bara mycket väsen för en språkutbildning? Vilka problem siktar man att lösa? Vem gynnas och hur? Vi vill påstå att hela förslaget gynnar den islamiska rörelsen och däremot skadar samhället och i synnerhet barn och kvinnor inom invandrarfamiljer. Det går tvärt emot det moderna och sekulära samhällets principer. Förslaget måste läggas på is, för alltid.

I de islamiska kretsarna gapskrattar man högljudd åt den eventuella självutnämnda övermyndigheten som vill gallra bort extremiska idéer inom Islam. Imamer och deras uppfattningar, likasom deras predikat lär följa sina redan etablerade auktoriteter bland andra från Sauda Arabien, Iran, Egypten och Pakistan. Som väntat kvarstår av det hela utspelet en utbildning inom språk- och samhällskunskap för imamer. Imamen vid Stockholms moské och flertals andar islamiska organisationer har genast välkomnat statliga pengar till en sådan utbildning. Huruvida en sådan utbildning kan förankras inom gymnasial eller högskolenivå är irrelevant. Det viktigaste är att inse att med en sådan satsning ger man uppenbarligen falsk status åt så kallade ”utbildade imamer”, det kommer att släppa imamerna alltmer i det offentliga rummet, det kommer att rättfärdiga deras predikan. Att det hela ska finansieras med skattepengar är en annan absurt dimension i frågan.
En sådan satsning är båda fel och farlig.
Inte konstigt att islamiska grupperingar i Sverige redan från början har välkomnat förslaget. Lars Lejonborg och regeringen kan kalla förslaget vad de vill men de borde bespara så kallade muslimer från en sådan björntjänst.

Det måste konstateras en bifogad oro i det utspelet. Det finns oförnekligen imamer med extrema uppfattningar vilka predikar i moskéerna. Sådana moskéer och imamer växer ständigt i antal. Sådana imamer är nästan uteslutande hitflyttade från de etablerade islamiska länderna för ett viss syfte. Sådana imamer talar inte svenska men deras kunskap om det svenska reglementet är häpnadsväckande bra! De är experter att leda deras anhängare igenom en icke islamisk samhälle - Sverige. Lars Lejonborg borde surfa igenom de islamiska web-sidor för att se hur imamerna vägleder föräldrarna; ”att rädda sina barn” från sim- och musiklektioner, sextal undervisningen och etc. Allt detta görs med hjälp av skolverkets reglemente. Han borde sluta underskattade ”källare-imamernas” verkliga kompetens. Han borde se hur dessa imamer ordnar flitigt giftermål mellan mindreåringar. Dessa giftermål är kända för sin komplexitet och lagenlighet. Man kan utrusta dessa imamer med det svenska språket om regeringen så önskar, men det kommer inte att göra någon skillnad på själva verkligheten, inte ett dugg.

Oförnekligen har samhället stora bekymmer när det gäller imamer och deras verksamhet. Men det råder påtagligt stora skillnader mellan Lars Lejonborgs bekymmer och de bekymmer som folk handskas med dagligen. Ständigt ökande antalet av religiösa skolor, spridning av djupt religiösa budskap bland annat med slöja för barn och hedersvärderingar, arrangerade och olagliga giftermål mellan mindreåringar syns inte i Lars Lejonborgs lista. De planerade imamutbildningar kommer inte att erbjuda något bot åt dessa bekymmer heller. Det visade sig att den aktuella imamskolan har ingenting med de blödande samhällsfrågorna kring jämställdhet, religionsfrihet, yttrandefrihet, könsneutral samlevnad, religionsneutral grundutbildning och många andra ämen att göra. I dessa frågor är imamerna redan utbildade på sina egna iförväg välkända skolor!
Iran är en talande exempel på islams roll i samhället om nu det överhuvudtaget kan existera någon form av acceptabel form av religionens auktoritet i samhället. Under en extrem omtumlande dragkamp har Irans befolkning upplevt både extrema terrorladdade grupperingar och en så kallade liberala tolkningar av islam. Tiotusentals iranska flyktingar har rymt till Sverige. Våra upplevelser när det gäller religion och imamer både från Iran och här i Sverige kan summeras i ett klassiskt historiskt svar: religionen ska hållas borta från de offentliga samhällsfunktionerna.

Vi vill framföra våra protester mot den svenska regeringen och utbildningsminister Lars Leijonborgs planer på imamskolor. Våra krav är:
- inga statliga pengar till religiösa verksamheter och i synnerhet inte de islamiska rörelserna
- principerna för ett sekulärt samhälle, som fastslagna i den svenska grundlagen, ska gälla även för invånare med annan härkomst
- islam, liksom andra religioner, är ett fritt och privat val för vuxna människor; därför bör ingen inblandning av imamer och islamiska rörelser i offentlig verksamhet sanktioneras


Iranska Flyktingars Riksorganisation - IFR
Kulturella Föreningen för Kurder i Sverige - KFKS
2008-02-06
rana karimzadeh
0707399868

Besök vår websida och underteckna namninsamlingen, tack!

http://nej-tack.blogspot.com/
www.flykting.se
www.jamstalldhet.com